Uchwała nr VII/41/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2019 rok.

Uchwała nr VII/42/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie: w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy

Uchwała nr VII/43/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie: w sprawie: uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Miasta i Gminy Szlichtyngowa. 

Uchwała nr VII/44/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie: w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2019-2023.

Uchwała nr VII/45/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie: w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.

Uchwała nr VII/46/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie: w sprawie określenia wymiaru bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki zapewnionego uczniom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez tych uczniów w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szlichtyngowa.

Uchwała nr VII/47/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie: w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szlichtyngowa.

Uchwała nr VII/48/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie: w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2019 - 2024.

Załącznik do Uchwały nr VII/48/19 - STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA NA LATA 2019-2024

Uchwała nr VII/49/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie: w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szlichtyngowa.

Uchwała nr VII/50/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie: w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.

Uchwała nr VII/51/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie: w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.

Protokoły głosowań.

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała nr VII.42.19pdf219.53 KBMaciej Kostusik
Uchwała nr VII.43.19pdf305.68 KBMaciej Kostusik
Uchwała nr VII.44.19pdf1.06 MBMaciej Kostusik
Uchwała nr VII.45.19pdf263.41 KBMaciej Kostusik
Uchwała nr VII.46.19pdf218.32 KBMaciej Kostusik
Uchwała nr VII.47.19pdf273.65 KBMaciej Kostusik
Uchwała nr VII.48.19pdf250.11 KBMaciej Kostusik
Uchwała nr VII.49.19pdf412.46 KBMaciej Kostusik
Uchwała nr VII.50.19pdf129.79 KBMaciej Kostusik
Uchwała nr VII.51.19pdf127.84 KBMaciej Kostusik
Protokoły głosowańpdf128.72 KBMaciej Kostusik
Załącznik do Uchwały VII.48.19pdf2.14 MBMaciej Kostusik
Uchwała nr VII.41.19pdf130.21 KBMaciej Kostusik
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27 maj 2019 14:48 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 maj 2019 15:05 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 maj 2019 15:05 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 28 maj 2019 08:52 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 30 maj 2019 07:38 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 30 maj 2019 11:56 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 06 czerwiec 2019 10:00 Maciej Kostusik