1. Uchwała Nr LV/403/24 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 rok.
 2. Uchwała Nr LV/404/24 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2024-2038.
 3. Uchwała Nr LV/405/24 w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/377/23 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Szlichtyngowa oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 4. Uchwała Nr LV/406/24 w sprawie emisji obligacji Gminy Szlichtyngowa oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 5. Uchwała Nr LV/407/24 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szlichtyngowa
  w 2024 roku.
 6. Uchwała Nr LV/408/24 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej w Gminie Szlichtyngowa na lata 2024-2030.
 7. Uchwała Nr LV/409/24 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szlichtyngowa na lata 2024-2026.
 8. Uchwała Nr LV/410/24 w sprawie realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa" dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
 9. Uchwała Nr LV/411/24 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Gola.
 10. Uchwała Nr LV/412/24 w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania.
 11. Uchwała Nr LV/413/24 w sprawie wyrażenia woli przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa do zasobu gminnego z przeznaczeniem pod drogi gminne.
TytułTypRozmiarDodany przez
LV/403/24pdf1.05 MBBR
LV/404/24pdf953.92 KBBR
LV/405/24pdf384.36 KBBR
LV/406/24pdf389.72 KBBR
LV/407/24pdf441.68 KBBR
LV/408/24pdf434.60 KBBR
LV/409/24pdf355.75 KBBR
LV/410/24pdf372.62 KBBR
LV/411/24pdf8.05 MBBR
LV/412/24pdf405.34 KBBR
LV/413/24pdf977.06 KBBR
LV/414/24pdf405.13 KBBR
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 15 marzec 2024 13:17 BR
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 marzec 2024 14:06 BR