1. Uchwała Nr LIII/393/24 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 rok.
  2. Uchwała Nr LIII/394/24 w sprawie w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Serbach na prace konserwatorskie i restauratorskie - III etap rekonstrukcji polichromii sklepienia w nawie kościoła pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Goli.
  3. Uchwała Nr LIII/395/24 w sprawie w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Jakuba Apostoła w Konradowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane Kościoła pw. bł. Szymona z Lipnicy w Starych Drzewcach.
  4. Uchwała Nr LIII/396/24 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1006F polegająca na wykonaniu chodnika prawostronnego w km od 0+100 do km 1+054 oraz kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu pasa drogowego” w m. Kowalewo.
  5. Uchwała Nr LIII/397/24 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 w m. Dryżyna w zakresie budowy chodnika (km. ok 4+080 ÷ 4+460)”.
  6. Uchwała Nr LIII/398/24 w sprawie zmiany uchwały Nr LI/375/23 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Szlichtyngowej na prace budowlano - konserwatorskie przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków.
TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr LIII/393/24pdf667.30 KBBR
Uchwała Nr LIII/394/24pdf433.00 KBBR
Uchwała Nr LIII/395/24pdf434.73 KBBR
Uchwała Nr LIII/396/24pdf391.87 KBBR
Uchwała Nr LIII/397/24pdf396.94 KBBR
Uchwała Nr LIII/398/24pdf440.43 KBBR
Protokoły z głosowańpdf1.60 MBBR