1. Uchwała Nr LII/378/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok.
 2. Uchwała Nr LII/379/23 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
 3. Uchwała Nr LII/380/23 w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Samorządowy Zakład Budżetowy
  w Szlichtyngowej na 2024 rok.
 4. Uchwała Nr LII/381/23 w sprawie ustalenia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała miesięczna dieta.
 5. Uchwała Nr LII/382/23 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2024-2038.
 6. Uchwała Nr LII/383/23 Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Szlichtyngowa na 2024 rok.
 7. Uchwała Nr LII/384/23 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej Szlichtyngowa na 2024 rok.
 8. Uchwała Nr LII/385/23 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Szlichtyngowa na 2024 rok.
 9. Uchwała Nr LII/386/23 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.
 10. Uchwała Nr LII/387/23 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Szlichtyngowa na 2024 rok.
 11. Uchwała Nr LII/388/23 w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i domu" na lata 2024-2028.
 12. Uchwała Nr LII/389/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 13. Uchwała Nr LII/390/23 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 14. Uchwała Nr LII/391/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 15. Uchwała Nr LII/392/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr LII/378/23pdf806.41 KBBR
Uchwała Nr LII/379/23pdf652.47 KBBR
Uchwała Nr LII/380/23pdf484.28 KBBR
Uchwała Nr LII/381/23pdf387.80 KBBR
Uchwała Nr LII/383/23pdf1.67 MBBR
Uchwała Nr LII/384/23pdf488.90 KBBR
Uchwała Nr LII/385/23pdf967.89 KBBR
Uchwała Nr LII/386/23pdf491.00 KBBR
Uchwała Nr LII/387/23pdf490.58 KBBR
Uchwała Nr LII/388/23pdf513.07 KBBR
Uchwała Nr LII/389/23pdf380.32 KBBR
Uchwała Nr LII/390/23pdf422.40 KBBR
Uchwała Nr LII/391/23pdf457.98 KBBR
Uchwała Nr LII/392/23pdf449.93 KBBR
Uchwała LII/382/23pdf2.25 MBBR
Protokoły z glosowańpdf3.21 MBBR
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 02 styczeń 2024 11:00 BR
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 02 styczeń 2024 11:47 BR
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 02 styczeń 2024 14:20 BR