1. Uchwała Nr LI/370/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok.
  2. Uchwała Nr LI/371/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2023-2031.
  3. Uchwała nr LI/372/23 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
  4. Uchwała nr LI/373/23 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Serbach na prace ratunkowe, konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  5. Uchwała nr LI/374/23 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP i św. Jana Apostoła w Siedlnicy na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  6. Uchwała nr LI/375/23 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Szlichtyngowej na prace budowlano - konserwatorskie przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków.
  7. Uchwała Nr LI/376/23 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2024 r.
  8. Uchwała Nr LI/377/23 w sprawie emisji obligacji Gminy Szlichtyngowa oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr LI/370/23pdf1.76 MBBR
Uchwała Nr LI/371/23pdf1.92 MBBR
Uchwała Nr LI/372/23pdf1.46 MBBR
Uchwała Nr LI/373/23pdf1.44 MBBR
Uchwała Nr LI/374/23pdf1.49 MBBR
Uchwała Nr LI/375/23pdf1.48 MBBR
Uchwała Nr LI/376/23pdf1.43 MBBR
Uchwała Nr LI/377/23pdf1.43 MBBR
Protokoły z głosowańpdf2.11 MBBR
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 24 listopad 2023 09:15 BR
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 24 listopad 2023 09:16 BR