1. Uchwała XLIX/359/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok.
  2. Uchwała XLIX/360/23 w spawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2023-2031.
  3. Uchwała XLIX/361/23 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim informacji o kandydatach na ławników.
  4. Uchwała XLIX/362/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
  5. Uchwała XLIX/363/23 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu Interdyscyplinarnego.
  6. Uchwała XLIX/364/23 w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2023-2030.
  7. Uchwała XLIX/365/23 w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Szlichtyngowa.
  8. Uchwała XLIX/366/23 w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała XLIX/359/23pdf1.53 MBBR
Uchwała XLIX/360/23pdf400.60 KBBR
Uchwała XLIX/361/23pdf314.20 KBBR
Uchwała XLIX/362/23pdf406.01 KBBR
Uchwała XLIX/363/23pdf336.47 KBBR
Uchwała XLIX/364/23pdf308.34 KBBR
Uchwała XLIX/365/23pdf489.86 KBBR
Uchwała XLIX/366/23pdf880.35 KBBR
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 22 wrzesień 2023 11:47 BR
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19 październik 2023 13:04 BR