1. Uchwała Nr XLVII/351/23 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa wotum zaufania.
  2. Uchwała Nr XLVII/352/23 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2022 rok.
  3. Uchwała Nr XLVII/353/23 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
  4. Uchwała Nr XLVII/354/23 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników.
  5. Uchwała Nr XLVII/355/23 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szlichtyngowa
TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała XLVII/351/23pdf366.62 KBBR
Uchwała XLVII/352/23pdf372.79 KBBR
Uchwała XLVII/353/23pdf380.19 KBBR
Uchwała XLVII/354/23pdf371.32 KBBR
Uchwała XLVII/355/23pdf388.97 KBBR
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 23 czerwiec 2023 13:33 BR