1) Uchwała Nr XLVI/343/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok.
2) Uchwała Nr XLVI/344/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/42/19 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy.
3) Uchwała Nr XLVI/345/23 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
4) Uchwała Nr XLVI/346/23 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szlichtyngowa.
5) Uchwała Nr XLVI/347/23 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szlichtyngowa.
6) Uchwała Nr XLVI/348/23 w sprawie utrzymania statutu beneficjenta w Stowarzyszeniu Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania w perspektywie finansowej UE 2021-2027.
7) Uchwała Nr XLVI/349/23 w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.
8) Uchwała Nr XLVI/350/23 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa w spółkach prawa handlowego

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr XLVI/344/23pdf493.78 KBBR
Uchwała Nr XLVI/345/23pdf380.58 KBBR
Uchwała Nr XLVI/346/23pdf983.97 KBBR
Uchwała Nr XLVI/347/23pdf1.03 MBBR
Uchwała Nr XLVI/348/23pdf390.87 KBBR
Uchwała Nr XLVI/349/23pdf2.29 MBBR
Uchwała Nr XLVI/350/23pdf395.96 KBBR
Uchwała Nr XLVI/343/23pdf278.62 KBBR
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 01 czerwiec 2023 09:32 BR
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 15 czerwiec 2023 09:18 BR