1. Uchwała Nr XLV/334/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok.
  2. Uchwała Nr XLV/335/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2023-2029.
  3. Uchwała Nr XLV/336/23 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach.
  4. Uchwała Nr XLV/337/23 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Gminie Szlichtyngowa na 2023 rok.
  5. Uchwała Nr XLV/338/23 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków.
  6. Uchwała Nr XLV/339/23 w sprawie przekazania petycji wg właściwości.
  7. Uchwała Nr XLV/340/23 w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze.
  8. Uchwała Nr XLV/341/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/332/23 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Szlichtyngowa.
  9. Uchwała Nr XLV/342/23 w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania.
TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr XLV/334/23 pdf1.21 MBBR
Uchwała Nr XLV/335/23 pdf886.32 KBBR
Uchwała Nr XLV/336/23 pdf417.05 KBBR
Uchwała Nr XLV/337/23 pdf440.33 KBBR
Uchwała Nr XLV/338/23 pdf743.18 KBBR
Uchwała Nr XLV/339/23 pdf387.29 KBBR
Uchwała Nr XLV/340/23 pdf388.26 KBBR
Uchwała Nr XLV/341/23 pdf393.92 KBBR
Uchwała Nr XLV/342/23 pdf1.03 MBBR