1. Uchwała Nr XLIII/320/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok.
 2. Uchwała Nr XLIII/321/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2023-2029.
 3. Uchwała Nr XLIII/322/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie świadczenia pieniężnego - zasiłku celowego.
 4. Uchwała Nr XLIII/323/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 5. Uchwała Nr XLIII/324/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/308/22 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej na rzecz głównego najemcy.
 6. Uchwała Nr XLIII/325/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 7. Uchwała Nr XLIII/326/23 w sprawie zaliczenia dróg, znajdujących się na terenie Gminy Szlichtyngowa do kategorii dróg gminnych.
 8. Uchwała Nr XLIII/327/23 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania.
 9. Uchwała Nr XLIII/328/23 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym.
 10. Uchwała Nr XLIII/329/23 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.
 11. Uchwała Nr XLIII/330/23 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
 12. Apel Nr 1/2023 w sprawie budowy małej elektrowni przemysłowej w miejscowości Ciepielówek.
TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała XLIII/320/23pdf876.44 KBBR
Uchwała XLIII/321/23pdf1.28 MBBR
Uchwała XLIII/322/23pdf327.39 KBBR
Uchwała XLIII/323/23pdf325.53 KBBR
Uchwała XLIII/324/23pdf333.06 KBBR
Uchwała XLIII/325/23pdf315.78 KBBR
Uchwała XLIII/326/23pdf1,021.72 KBBR
Uchwała XLIII/327/23pdf735.43 KBBR
Uchwała XLIII/328/23pdf331.13 KBBR
Uchwała XLIII/329/23pdf321.47 KBBR
Uchwała XLIII/330/23pdf453.27 KBBR
Apel 1/2023pdf1.33 MBBR