1. Uchwała Nr XL/290/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok.
 2. Uchwała Nr XL/291/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2022-2029.
 3. Uchwała Nr XL/292/22 w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/270/22 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Szlichtyngowa oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 4. Uchwała Nr XL/293/22 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
 5. Uchwała Nr XL/294/22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2023-2024.
 6. Uchwała Nr XL/295/22 w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych.
 7. Uchwała Nr XL/296/22 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.
 8. Uchwała Nr XL/297/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/231/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa.
 9. Uchwała Nr XL/298/22 w sprawie rozpatrzenia petycji.
 10. Uchwała Nr XL/299/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji strategii terytorialnej „Partnerstwa Gmin – Lubuska 9” dla Gmin: Kożuchów, Nowa Sól – gmina wiejska, Nowe Miasteczko, Bytom Odrzański, Siedlisko, Kolsko, Wschowa, Szlichtyngowa, Sława.
 11. Uchwała Nr XL/300/22 w sprawie określenia opłaty od posiadania psów.
 12. Uchwała Nr XL/301/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 13. Uchwała Nr XL/302/22 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa odliczenia podatku rolnego w 2023 roku.
 14. Uchwała Nr XL/303/22 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 15. Uchwała Nr XL/304/22 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM KZN Zielona Dolina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr XL/290/22pdf946.32 KBBR
Uchwała Nr XL/291/22pdf848.78 KBBR
Uchwała Nr XL/292/22pdf391.21 KBBR
Uchwała Nr XL/293/22pdf414.73 KBBR
Uchwała Nr XL/294/22pdf767.48 KBBR
Uchwała Nr XL/296/22pdf478.14 KBBR
Uchwała Nr XL/297/22pdf398.97 KBBR
Uchwała Nr XL/298/22pdf369.01 KBBR
Uchwała Nr XL/299/22pdf394.52 KBBR
Uchwała Nr XL/300/22pdf386.90 KBBR
Uchwała Nr XL/301/22pdf397.08 KBBR
Uchwała Nr XL/302/22pdf380.06 KBBR
Uchwała Nr XL/303/22pdf383.22 KBBR
Uchwała Nr XL/304/22pdf381.74 KBBR
Uchwała Nr XL/295/22pdf933.46 KBBR
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 28 listopad 2022 08:09 BR
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 28 listopad 2022 08:20 BR
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 09 styczeń 2023 08:22 BR
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 09 styczeń 2023 08:23 BR
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 09 styczeń 2023 08:23 BR
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 09 styczeń 2023 08:25 BR
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 09 styczeń 2023 08:26 BR
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 09 styczeń 2023 08:27 BR