1. Uchwała Nr XXXVI/272/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Szlichtyngowa na 2022 rok.
  2. Uchwała Nr XXXVI/273/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/270/22 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 23.06.2022 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Szlichtyngowa oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
  3. Uchwała Nr XXXVI/274/22 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania.
  4. Uchwała Nr XXXVI/275/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/49/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szlichtyngowa.
  5. Uchwała Nr XXXVI/276/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/46/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie: określenia wymiaru bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki zapewnionego uczniom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez tych uczniów w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w innych formach wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Szlichtyngowa.
  6. Uchwała Nr XXXVI/277/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/270/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 września 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
  7. Uchwała Nr XXXVI/278/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr I/5/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji
TytułTypRozmiarDodany przez
XXXVI/272/22pdf836.68 KBBR
XXXVI/273/22pdf376.90 KBBR
XXXVI/274/22pdf809.97 KBBR
XXXVI/275/22pdf649.42 KBBR
XXXVI/276/22pdf383.88 KBBR
XXXVI/277/22pdf387.06 KBBR
XXXVI/278/22pdf390.75 KBBR
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 31 sierpień 2022 09:17 BR