• Uchwała Nr XXXV/264/22 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa wotum zaufania;
  • Uchwała Nr XXXV/265/22 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2021 rok;
  • Uchwała Nr XXXV/266/22 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2021 rok;
  • Uchwała Nr XXXV/267/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji strategii rozwoju ponadlokalnego „partnerstwa Gmin – Lubuska 9” dla Gmin: Kożuchów, Nowa Sól, Nowe Miasteczko, Bytom Odrzański, Siedlisko, Kolsko, Wschowa, Szlichtyngowa, Sława;
  • Uchwała Nr XXXV/268/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok;
  • Uchwała Nr XXXV/269/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2022-2026;
  • Uchwała Nr XXXV/270/22 w sprawie emisji obligacji Gminy Szlichtyngowa oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
  • Uchwała Nr XXXV/271/22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Szlichtyngowa na lata 2022-2025.
TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała XXXV/264/22pdf364.74 KBBR
Uchwała XXXV/265/22pdf372.33 KBBR
Uchwała XXXV/266/22pdf378.39 KBBR
Uchwała XXXV/267/22pdf383.43 KBBR
Uchwała XXXV/268/22pdf1,018.97 KBBR
Uchwała XXXV/269/22pdf662.81 KBBR
Uchwała XXXV/270/22pdf397.86 KBBR
Uchwała XXXV/271/22pdf2.01 MBBR
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27 czerwiec 2022 11:14 BR
Artykuł został zmieniony. środa, 27 lipiec 2022 07:55 BR