1. Uchwała Nr XXXI/243/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/216/21 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 6 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 324 w zakresie budowy chodnika w m. Dryżyna”.
  2. Uchwała Nr XXXI/244/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.
  3. Uchwała Nr XXXI/245/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok.
  4. Uchwała Nr XXXI/246/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2022-2026.
  5. Uchwała Nr XXXI/247/22 w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2022 dla mieszkańców Gminy Szlichtyngowa.
  6. Uchwała Nr XXXI/248/22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Szlichtyngowa na 2022 rok.
  7. Uchwała Nr XXXI/249/22 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szlichtyngowa w 2022 roku.
  8. Uchwała Nr XXXI/250/22 w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
  9. Uchwała Nr XXXI/251/22 w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody.
  10. Uchwała Nr XXXI/252/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/121/20 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad, trybu i sposobu udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Szlichtyngowa oraz sposobu ich rozliczania.
  11. Uchwała Nr XXXI/253/22 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr I/6/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rady Miejskiej w Szlichtyngowej i ich składów osobowych.
TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała XXXI/243/22pdf429.88 KBBR
Uchwała XXXI/244/22pdf408.97 KBBR
Uchwała XXXI/245/22pdf1.03 MBBR
Uchwała XXXI/246/22pdf762.80 KBBR
Uchwała XXXI/247/22pdf521.23 KBBR
Uchwała XXXI/248/22pdf768.42 KBBR
Uchwała XXXI/249/22pdf437.92 KBBR
Uchwała XXXI/250/22pdf395.15 KBBR
Uchwała XXXI/251/22pdf427.39 KBBR
Uchwała XXXI/252/22pdf376.88 KBBR
Uchwała XXXI/253/22pdf400.41 KBBR