1. Uchwała Nr XXX/235/22 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników.
  2. Uchwała Nr XXX/236/22 w sprawie zasad prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu.
  3. Uchwała Nr XXX/237/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/222/21 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 29 listopada 2021 r.
  4. Uchwała Nr XXX/238/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Szlichtyngowa na 2022 rok.
  5. Uchwała Nr XXX/239/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2022-2026.
  6. Uchwała Nr XXX/240/22 w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2022-2030, w tym trybu konsultacji.
  7. Uchwała Nr XXX/241/22 w sprawie pomników przyrody znajdujących się na terenie Gminy Szlichtyngowa.
  8. Uchwała Nr XXX/242/22 w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
  9. Stanowisko Nr 1/2022 w sprawie zakładu produkcji chemii technologicznej – koagulatu żelazowego.
TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała XXX/235/22pdf691.63 KBBR
Uchwała XXX/236/22pdf373.21 KBBR
Uchwała XXX/237/22pdf383.58 KBBR
Uchwała XXX/238/22pdf636.31 KBBR
Uchwała XXX/239/22pdf762.07 KBBR
Uchwała XXX/240/22pdf398.88 KBBR
Uchwała XXX/241/22pdf1.07 MBBR
Uchwała XXX/242/22pdf1.06 MBBR
Stanowisko Nr 1/2022pdf302.45 KBBR