1. Uchwała Nr XXIX/224/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.
  2. Uchwała Nr XXIX/225/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2021-2026.
  3. Uchwała Nr XXIX/226/21 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
  4. Uchwała Nr XXIX/227/21 w sprawie ustalenia jednostykowej stawki kalkulacyjnej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Samorządowy Zakład Budżetowy w Szlichtyngowej na 2022 rok.
  5. Uchwała Nr XXIX/228/21 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2022-2026.
  6. Uchwała Nr XXIX/229/21 Uchwała Budżetowa na 2022 rok Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
  7. Uchwała Nr XXIX/230/21 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej Szlichtyngowa na 2022 rok.
  8. Uchwała Nr XXIX/231/21 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Szlichtyngowa na 2022 rok.
  9. Uchwała Nr XXIX/232/21 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
  10. Uchwała Nr XXIX/233/21 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Szlichtyngowa na 2022 rok.
  11. Uchwała Nr XXIX/234/21 w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szlichtyngowa przyjętego Uchwałą Nr X/79/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 12 września 2019 roku. 
TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała nr XXIX/224/21pdf644.76 KBBR
Uchwała nr XXIX/225/21pdf748.68 KBBR
Uchwała nr XXIX/226/21pdf644.76 KBBR
Uchwała nr XXIX/227/21pdf483.23 KBBR
Uchwała nr XXIX/228/21pdf796.94 KBBR
Uchwała nr XXIX/229/21pdf1.65 MBBR
Uchwała nr XXIX/230/21pdf490.04 KBBR
Uchwała nr XXIX/231/21pdf970.92 KBBR
Uchwała nr XXIX/232/21pdf489.32 KBBR
Uchwała nr XXIX/233/21pdf489.64 KBBR
Uchwała nr XXIX/234/21pdf385.79 KBBR