1. Uchwała Nr XXVII/208/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.

2.Uchwała Nr XXVII/209/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2021-2026.

3. Uchwała Nr XXVII/210/21 w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

4. Uchwała Nr XXVII/211/21 w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa.

5. Uchwała Nr XXVII/212/21 w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży.

6. Uchwała Nr XXVII/213/21 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania.

7. Uchwala Nr XXVII/214/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szlichtyngowa.

8. Uchwała Nr XXVII/215/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szlichtyngowa.

9. Uchwała Nr XXVII/216/21 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 324 w zakresie budowy chodnika w m. Dryżyna.”

 

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 08 październik 2021 11:08 BR
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 11 październik 2021 09:01 BR