1. Uchwała Nr XXV/194/21 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa wotum zaufania.
  2. Uchwała Nr XXV/195/21 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2020 rok.
  3. Uchwała Nr XXV/196/21 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa
  4. Uchwała Nr XXV/197/21 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 w zakresie budowy chodnika w m. Szlichtyngowa”.
  5. Uchwała Nr XXV/198/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.
  6.  Uchwała Nr XXV/199/21 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szlichtyngowa na rok szkolny 2021/2022.
  7. Uchwała Nr XXV/200/21 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku.
  8. Uchwała Nr XXV/201/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Szlichtyngowa.
  9. Uchwała Nr XXV/202/21 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Szlichtyngowa.
TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała XXV/194/21pdf322.86 KBBR
Uchwała XXV/195/21pdf333.07 KBBR
Uchwała XXV/196/21pdf339.77 KBBR
Uchwała XXV/197/21pdf347.78 KBBR
Uchwała XXV/198/21pdf796.65 KBBR
Uchwała XXV/199/21pdf332.56 KBBR
Uchwała XXV/200/21pdf600.07 KBBR
Uchwała XXV/201/21pdf388.75 KBBR
Uchwała XXV/202/21pdf353.27 KBBR
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 25 czerwiec 2021 11:29 BR
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 czerwiec 2021 11:29 BR