1. Uchwała Nr XXIV/188/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Gola.
  2. Uchwała Nr XXIV/189/21 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie miasta Szlichtyngowa i wsi Górczyna.
  3. Uchwała Nr XXIV/190/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie nieruchomości.
  4. Uchwala Nr XXIV/191/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej.
  5. Uchwała Nr XXIV/192/21 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania.
  6. Uchwała Nr XXIV/193/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/231/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa.
TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała XXIV/188/21pdf684.06 KBBR
Uchwała XXIV/189/21pdf1.05 MBBR
Uchwała XXIV/190/21pdf365.42 KBBR
Uchwała XXIV/191/21pdf376.63 KBBR
Uchwała XXIV/192/21pdf517.47 KBBR
Uchwała XXIV/193/21pdf351.39 KBBR
Protokoły z głosowania imiennegopdf1.39 MBBR
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 20 maj 2021 14:13 BR
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21 maj 2021 13:42 BR