1) Uchwała Nr XXI/162/20 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.

2) Uchwała Nr XXI/163/20 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

3) Uchwała Nr XXI/164/20 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Szlichtyngowa pod nazwą „Zespół Świetlic w Szlichtyngowej”.

4) Uchwała Nr XXI/165/20 w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Samorządowy Zakład Budżetowy w Szlichtyngowej na 2021 rok.

5) Uchwała Nr XXI/166/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2021-2026.

6) Uchwała Nr XXI/167/20 Uchwała budżetowa na 2021 rok Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

7) Uchwała Nr XXI/168/20 w sprawie zmiany Statutu instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

8) Uchwała Nr XXI/169/20 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania na terenie Gminy Szlichtyngowa.

9) Uchwała Nr XXI/170/20 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szlichtyngowa.

10) Uchwała Nr XXI/171/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej Szlichtyngowa na 2021 rok.

11) Uchwała Nr XXI/172/20 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Szlichtyngowa na 2021 rok.

12) Uchwała Nr XXI/173/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Szlichtyngowa na 2021 rok.

13) Uchwała Nr XXI/174/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Szlichtyngowa na 2021 rok.

14) Uchwała Nr XXI/175/20 w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Szlichtyngowa.

15) Uchwała Nr XXI/176/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/13/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diety przez radnych gminy.

16) Uchwała Nr XXI/177/20 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Szlichtyngowa.

17) Uchwała Nr XXI/178/20 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Szlichtyngowa.

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała XXI/162/20pdf481.36 KBBR
Uchwała XXI/163/20pdf455.58 KBBR
Uchwała XXI/164/20pdf258.06 KBBR
Uchwała XXI/165/20pdf335.13 KBBR
Uchwała XXI/166/20pdf637.39 KBBR
Uchwała XXI/167/20pdf1.55 MBBR
Uchwała XXI/168/20pdf266.39 KBBR
Uchwała XXI/169/20pdf424.45 KBBR
Uchwała XXI/170/20pdf4.17 MBBR
Uchwała XXI/171/20pdf337.97 KBBR
Uchwała XXI/172/20pdf733.38 KBBR
Uchwała XXI/173/20pdf339.06 KBBR
Uchwała XXI/174/20pdf335.07 KBBR
Uchwała XXI/175/20pdf874.19 KBBR
Uchwała XXI/177/20pdf251.68 KBBR
Uchwała XXI/178/20pdf249.00 KBBR
Protokoły z głosowańpdf191.90 KBBR
Uchwała XXI/176/20pdf259.74 KBBR
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 31 grudzień 2020 08:49 BR
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 31 grudzień 2020 08:49 BR
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 31 grudzień 2020 09:19 BR
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 31 grudzień 2020 09:21 BR
Artykuł został zmieniony. czwartek, 31 grudzień 2020 09:22 BR
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 31 grudzień 2020 10:59 BR
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 05 styczeń 2021 10:30 BR