Uchwała Nr II/7/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia  13 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego  „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.

Uchwała Nr II/8/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Uchwała Nr II/9/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego.

Uchwała Nr II/10/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Szlichtyngowa na rok 2019.

Uchwała Nr II/11/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Szlichtyngowa w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.

Uchwała Nr II/12/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2019 r.

Uchwała Nr II/13/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diety przez radnych gminy.

Uchwała Nr II/14/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

Uchwała NR II/15/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa Z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” w Szlichtyngowie.

Uchwała Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIV/168/2005 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej.

Uchwała Nr II/17/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Gminie Szlichtyngowa.

Uchwała Nr II/18/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2018 rok.

Protokoły głosowań.

TytułTypRozmiarDodany przez
uchwała 2.7.18pdf401.65 KBMaciej Kostusik
uchwała 2.8.18pdf256.25 KBMaciej Kostusik
uchwała 2.9.18pdf219.76 KBMaciej Kostusik
uchwała 2.10.18pdf1.06 MBMaciej Kostusik
uchwała 2.11.18pdf161.02 KBMaciej Kostusik
uchwała 2.12.18pdf129.29 KBMaciej Kostusik
uchwała 2.13.18pdf208.06 KBMaciej Kostusik
uchwała 2.14.18pdf147.61 KBMaciej Kostusik
uchwała 2.15.18pdf159.96 KBMaciej Kostusik
uchwała 2.16.18pdf151.42 KBMaciej Kostusik
uchwała 2.17.18pdf154.52 KBMaciej Kostusik
uchwała 2.18.18pdf279.26 KBMaciej Kostusik
Protokoły głosowańpdf411.74 KBMaciej Kostusik
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 14 grudzień 2018 14:52 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14 luty 2019 08:07 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04 czerwiec 2019 13:48 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony. środa, 05 czerwiec 2019 13:35 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 06 czerwiec 2019 09:57 Maciej Kostusik