1) Uchwała Nr  XVII/132/20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa wotum zaufania.

2) Uchwała Nr XVII/133/20 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2019 rok.

3) Uchwały Nr XVII/134/20 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

4) Uchwała Nr XVII/135/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szlichtyngowa na rok szkolny 2020/2021.

5) Uchwała Nr XVII/136/20 w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, zlokalizowanej w Starych Drzewcach.

6) Uchwała Nr XVII/137/20 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.

7) Uchwała Nr XVII/138/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026.

8) Uchwała Nr XVII/139/20 w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości, na okres powyżej 3 lat, stanowiących mienie Gminy Szlichtyngowa. 

TytułTypRozmiarDodany przez
XVII/132/20pdf326.09 KBBR
XVII/133/20pdf331.34 KBBR
XVII/134/20pdf338.28 KBBR
XVII/135/20pdf333.36 KBBR
XVII/136/20pdf350.51 KBBR
XVII/137/20pdf501.95 KBBR
XVII/138/20pdf761.66 KBBR
XVII/139/20pdf347.52 KBBR
Protokoły z głosowaniapdf113.02 KBBR
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 19 czerwiec 2020 11:53 BR
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 czerwiec 2020 11:53 BR
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 czerwiec 2020 12:11 BR