Szanowni Mieszkańcy!

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że Gmina Szlichtyngowa przystąpiła do realizacji zadania zakupu i dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych po cenie preferencyjnej na zasadach, które zostały określone w Ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022 r.

W związku z tym przedstawiciel każdego gospodarstwa domowego zlokalizowanego na terenie gminy Szlichtyngowa, może złożyć wniosek na zakup węgla kamiennego w preferencyjnej cenie.

Wzór wniosku do pobrania

Jednocześnie informujemy, że według ustawy do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach, tj. w cenie maksymalnie 2 000 złotych za tonę, uprawnione będą gospodarstwa domowe, którym przyznano dodatek węglowy lub które nie złożyły wniosku o ten dodatek, ale w deklaracji składanej do centralnej ewidencji źródeł ciepła (CEEB) wskazały kocioł na paliwo stałe i węgiel jako opał. Maksymalna ilość węgla przypadająca na gospodarstwo domowe to 1,5 tony – do zakupienia do 31.12.2022 r. oraz kolejne 1,5 tony do zakupienia po 1.01.2023 r.

Do wniosku będzie należało złożyć oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1,5 tony do dnia 31 grudnia 2022 r. i 1,5 tony od dnia 1 stycznia 2023 r.

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego składa się:

- pisemnie w sekretariacie Urzędu lub na adres: Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa lub

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego).

UWAGA!!! Węgiel groszek nie jest tożsamy z węglem eko-groszek.