Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów na wykonywanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2021 roku. 

TytułTypRozmiarDodany przez
Zarządzenie 128/20pdf4.86 MBBR
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21 grudzień 2020 08:31 BR