Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Do wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa (drzew) lub krzewów.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) ,informujemy że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, tel: +48 65 549 23 27, e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony   

 Danych (IOD): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript...

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonego wniosku oraz w celach kontaktowych związanych z w/w wnioskiem.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; w zakresie danych niezbędnych do wydania zezwolenia. Art. 6 pkt. 1 lit. a RODO - Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – zgoda dotyczy numeru telefonu.
 • Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 • Dane przetwarzane będą przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
 • Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody dotyczącej numeru telefonu w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2. 00-913 Warszawa.
 • Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji tego wniosku.
 • Konsekwencją niepodania danych będzie nierozpatrzenie wniosku.
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 21 luty 2019 10:06 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 luty 2019 10:11 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 luty 2019 10:13 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 05 lipiec 2019 13:41 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 05 lipiec 2019 13:42 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 11 grudzień 2019 09:05 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 26 maj 2020 13:10 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony. środa, 22 luty 2023 13:25 BR