Przypominamy o obowiązku posiadaczy wyrobów zawierających azbest dotyczącym

ZŁOŻENIA INFORMACJI O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
DO 31 STYCZNIA KAŻDEGO ROKU UŻYTKOWANIA WYROBU.

Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 Nr 8, poz. 31), osoby wykorzystujące wyroby zawierające azbest, instalacje lub urządzenia zawierające azbest, winny złożyć „Informację o wyrobach zawierających azbest” w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy, aż do zaprzestania użytkowania wyrobu i jego usunięcia.

Osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcą, składają informację Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa, natomiast osoby prawne, Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

Informację o wyrobach zawierających azbest przygotowuje się na podstawie kontroli stanu tych wyrobów, którą dokonuje właściciel, zarządca lub użytkownik. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się ocenę stanu możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest na specjalnym formularzu. Ocenę tę sporządza się w celu kwalifikacji wyrobów azbestowych do dalszego użytkowania lub usunięcia oraz określenia stopnia pilności podjęcia działań naprawczych. Wypełniony formularz oceny pozostaje u właściciela, użytkownika lub zarządcy nieruchomości.

Azbest jest substancją stwarzającą szczególne zagrożenie dla środowiska i stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, dlatego powinien być wykorzystywany, przemieszczany i sukcesywnie eliminowany przy zachowaniu szczególnego nadzoru oraz odpowiednich środków ostrożności. Wykorzystywanie wyrobów zawierających azbest, w formie nieuszkodzonej, w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi dopuszcza się na terenie Polski w terminie do 31 grudnia 2032 r.

Prace związane z demontażem i transportem wyrobów zawierających azbest mogą prowadzić tylko wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne uprawnienia. Odpady azbestowe można składować tylko na wyznaczonych składowiskach odpadów niebezpiecznych.

W przypadku usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia  ww. wyrobów, należy przedłożyć informację o wyrobach zawierających azbest z adnotacją o zakończeniu użytkowania tych wyrobów.

Dodatkowych informacji udziela: Agnieszka Wtykło, pokój nr 15 (parter) Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa, tel. 65 54 92 327, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

  1. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.pdf
  2. Informacja o wyrobach zawierających azbest - wzór.pdf

 

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 09 styczeń 2020 10:23 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 styczeń 2020 10:23 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 listopad 2021 09:16 BR