Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przystąpił do realizacji w roku 2022 Programu priorytetowego NFOŚiGW „Ogólnopolski programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Jednocześnie poinformował o zabezpieczeniu środków finansowych w wysokości gwarantowanej, wynoszącej w przypadku Gminy Szlichtyngowa, do 70% kosztów kwalifikowanych.

Zasady udzielania dofinansowania usługi związanej z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Szlichtyngowa określa Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa nr 31/20 z dnia 10 marca 2020 r., w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu dofinansowania usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szlichtyngowa.

Dofinansowanie będzie dotyczyło pokrycia kosztów demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia zdemontowanych wyrobów azbestowych, nie będzie natomiast obejmować zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego. Demontażu, zbierania, transportu i przekazania do utylizacji dokona firma wybrana przez Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa w trybie zapytania ofertowego lub przetargu.

Zgodnie z ww. Zarządzeniem, finansowanie zadania jest zależne od tego, kto jest właścicielem terenu, z którego będą usuwane wyroby zawierające azbest. W przypadku osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych i jednostek sektora finansów publicznych, usługa usuwania wyrobów zawierających azbest będzie finansowana w następujący sposób:

  1. 30% kosztów – ze środków budżetu Gminy,
  2. 70 % kosztów – ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Pozostałe szczegóły dotyczące zasad udzielana dofinansowania są dostępne w treści ww. Zarządzenia.

W związku z powyższym, zainteresowani właściciele nieruchomości, zamierzający skorzystać z dofinansowania w 2022 roku winni złożyć wniosek w terminie do 25 marca 2022 roku. Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać:

- drogą pocztową na adres Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa lub wrzucając do skrzynki podawczej przed siedzibą Urzędu,

- drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (podpisany wniosek zeskanowany bądź zdjęcie wniosku),

- faxem pod nr: 65 5492 341.

Osoba do kontaktu: Agata Świerczek, tel. 65 5492 327, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Uwaga: informujemy, że zadanie będzie realizowane pod warunkiem wyłonienia wykonawcy zadania oferującego cenę usunięcia 1 Mg wyrobów zawierających azbest nie wyższą niż limit określony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz w przypadku możliwości finansowych Gminy Szlichtyngowa (decyduje kolejność złożenia wniosków).

Do pobrania:

  1. Zarządzenie nr 31/20 z dnia 10 marca 2020 r., w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu dofinansowania usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szlichtyngowa”
  2. Wniosek
  3. Oświadczenie o wykorzystaniu/niewykorzystaniu nieruchomości na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  4. Zgoda współwłaścicieli.
  5. Informacja o wyrobach zawierających azbest.
  6. Zgoda na wejście na teren nieruchomości.

Druk zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (dotyczy wniosku w zakresie demontażu pokryć dachowych) nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem prac - do złożenia w STAROSTWIE POWIATOWYM WE WSCHOWIE:

  1. Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2): https://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/system/obj/4928_zgloszenie.pdf

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14 marzec 2022 11:14 BR