1. Zarządzenie nr 31/20 z dnia 10 marca 2020 r., w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu dofinansowania usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szlichtyngowa”
  2. Wniosek
  3. Oświadczenie o wykorzystaniu/niewykorzystaniu nieruchomości na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  4. Zgoda współwłaścicieli.
  5. Informacja o wyrobach zawierających azbest.
  6. Zgoda na wejście na teren nieruchomości.