Szlichtyngowa, dnia 18 stycznia 2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na terenie gminy, oraz podmioty, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szlichtyngowa  w 2023 r."

Konsultacje odbywać się będą w dniach od 18 stycznia do 16 lutego 2023 roku.
 
Wszystkie sugestie i uwagi dotyczące w/w projektu Programu należy kierować na adres: Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa adres poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. nr fax.: (065) 549 23 41.

                                                                                                    z up. Burmistrza

                                                                                                   /-/ Błażej Rajman
                                                                                               Zastepca Burmistrza

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z przeprowadzeniem konsultacji społecznych projektów Gminy Szlichtyngowa

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) Administrator informuje:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa,
    Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, tel: +48 65 549 23 27, e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia na terenie gminy konsultacji z mieszkańcami gminy.
 4. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego zgodnie z 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
 5. Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
 6. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
 7. Administrator Danych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania.
 10. W sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wykonania nałożonego ustawami obowiązku określonego w pkt. 4.
 12. W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania
TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o konsultacjach pdf181.82 KBBR
Projekt uchwałypdf167.17 KBBR
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 18 styczeń 2023 14:27 BR
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 18 styczeń 2023 15:09 BR