Komunikaty

Tytuł Autor Odsłony
Uzasadnienie dla ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu SIM KZN Zielona Dolina Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 22
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 8 lipca 2024 r. o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szlichtyngowa na lata 2024 - 2030” Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 21
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego nad rzeką Rów Polski Udostępniony przez: TW Odsłon: 33
Informacja dla rolników – wiosenne przymrozki Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 154
Informacja Starosty Wschowskiego ws. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej "WSC3022" wraz z infrastrukturą zewnętrzną w m. Jędrzychowice Udostępniony przez: TW Odsłon: 62
Obwieszczenie Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 kwietnia 2024 r. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 102
Komunikat Starosty Wschowskiego Udostępniony przez: ADMIN Odsłon: 94
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania pozwolenia wodnoprawnego Udostępniony przez: TW Odsłon: 102
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru: Działanie: 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne, Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 o nr FELB.06.13-IZ.00-002/24 Udostępniony przez: MKos Odsłon: 82
Nabór wniosków o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie gminy Szlichtyngowa, spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – ujemnych skutków przezimowania. Udostępniony przez: MKos Odsłon: 290

Podkategorie