Znane są już szczegóły IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”. Będzie on poświęcony ogólnej wiedzy dotyczącej prawa wyborczego.
Konkurs organizowany przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego - propagowania idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.
Chętni uczniowie szkół mogą zgłaszać się do udziału w konkursie za pośrednictwem dyrektora swojej szkoły lub osoby przez niego upoważnionej przesyłając skany dokumentów do 10 stycznia 2020 roku na adres właściwej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Oryginały dokumentów muszą zostać przesłane do Delegatury najpóźniej w terminie 14 dni od dnia upływu terminu na zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie. tj. do dnia 24 stycznia 2020 roku. W przypadku przesłania tych dokumentów pocztą o zachowaniu terminu decyduje data nadania.

Wszelkie niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl (zakładka na górnym pasku „Aktualności” -> Konkurs „Wybieram Wybory” -> IV edycja).

 

Regulamin konkursu

TytułTypRozmiarDodany przez
Regulaminpdf728.73 KBMaciej Kostusik
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 31 grudzień 2019 12:16 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 31 grudzień 2019 12:17 Maciej Kostusik