Informacja w sprawie rozpatrywania petycji wielokrotnej  w sprawie podjęcia przez Radę Miejską Szlichtyngowa uchwały w sprawie zwolnienia z podatku rolnego gospodarstw rolnych na terenie Gminy Szlichtyngowa, w których powstały szkody spowodowane suszą w 2019 roku.

W dniach od 08 do 17 października br. do tut. Urzędu wpłynęło 15 jednobrzmiących petycji indywidualnych. Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w ww. petycjach zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870 ze zm.).

Ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje, stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870 ze zm.) do dnia 04 listopada 2019 r. Sposób rozpatrzenia petycji zostanie ogłoszony na niniejszej stronie, co zastąpi zawiadomienie indywidualne, zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 ww. ustawy. 

Petycję należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa w Sekretariacie pokój nr 7 (I piętro) do dnia 04 listopada 2019 r.  do godzinny 14:00.

UWAGA! Nie decyduje data stempla pocztowego, lecz faktyczny wpływ.

Wnioskodawcy Petycji nie wyrazili zgody na publikację swoich danych osobowych.

Załącznik:

  1. Treść petycji.
  2. Klauzula RODO
TytułTypRozmiarDodany przez
Petycjapdf336.48 KBMaciej Kostusik
klauzula do petycjipdf381.50 KBMaciej Kostusik
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 22 październik 2019 11:01 Maciej Kostusik