Gmina Szlichtyngowa

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


    Szlichtyngowa, dnia 9 lutego 2024 r.

OGŁOSZENIE KOMISJI INWENTARYZACYJNEJ

Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 1990r. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami/ informuje się, że w dniach od 09 lutego 2024 r. do 10 marca 2024 r. wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji, obejmującego nieruchomości stanowiące – drogi:

 oznaczone w obrębie 0007 Stare Drzewce gmina Szlichtyngowa:

  1. ew. nr 465/1 o powierzchni 0,0530 ha,

oznaczone w obrębie 0004 Jędrzychowice gmina Szlichtyngowa:

  1. nr 882/1 o powierzchni 0,0177 ha,

  2. nr 882/2 o powierzchni 0,0913 ha,

  3. nr 882/3 o powierzchni 0,3148 ha.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej – w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa, Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, pok. nr 11.

Komisja Inwentaryzacyjna:

Anna Polaczek                     

Tatiana Wasielewska           

Sylwia Prętka- Szulc           

Paulina Pietrzak                  

Magdalena Walaszczyk     

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 09 luty 2024 13:14 BR