Szlichtyngowa, dnia 18 sierpnia 2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa
ogłasza

nabór wniosków o oszacowanie zakresu i wysokości szkód
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej
na terenie gminy Szlichtyngowa, spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – susza.

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Szlichtyngowa niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – susza, na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa Wojewoda Lubuski powołał, zarządzeniem z dnia 7 sierpnia 2023 r., komisję do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Uprzejmie informujemy, że rolnicy, u których wystąpiły w/w szkody mogą składać wnioski o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy, w terminie do 30 sierpnia 2023 r. Z uwagi na trwający okres zbioru plonów prosimy o jak najszybsze składanie wniosków!

PRZYPOMINAMY !!!

  • ustalenie wysokości szkody dokonuje się wyłącznie poprzez lustrację w terenie,
  • komisja nie szacuje upraw skoszonych,

Wnioski można składać osobiście w godz. od 8:00  do 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa, za pośrednictwem poczty lub osobiście.

Do wniosku należy dołączyć:

  • aktualny wydruk wniosku o dopłaty złożony w 2023 roku do ARiMR,
  • oświadczenie dot. wnioskowania w roku bieżącym o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy.

Warunkiem oszacowania przez komisję szkód jest złożenie wniosku o oszacowanie szkód zawierającego podpisaną przez składającego wniosek zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych.

 Wnioski o oszacowanie zakresu i wysokości szkód można pobrać osobiście  w punkcie obsługi  Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa lub ze strony internetowej urzędu.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem tel. 65 549 24 31 lub osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w godz. 8:00 do 15:00.

Burmistrz
Miasta i Gminy

/-/ Jolanta Wielgus