Uprzejmie informujemy, że od 1 sierpnia 2023r. do 31 sierpnia 2023rrolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT  stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie:

  • od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku

o zwrot podatku w ramach niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r. w ilości 110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła;

  • od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

Wnioski można składać osobiście w godz. od 730 do 1530 w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa lub za pośrednictwem operatora pocztowego. 

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka zwrotu podatku wynosi:

  • 2 zł / 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
  • 2 zł / 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - na utrzymywane świnie owce, kozy i koni;
  • 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. - na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa - w godz. od 730 do 1530 w pokoju nr 2 (Referat Finansowy) lub ze strony internetowej www.szlichtyngowa.pl

Więcej informacji uzyskają Państwo u osoby prowadzącej sprawę- pracownika ds. podatków i opłat lokalnych pod numerem tel. 65 549 23 77.  

Druki do pobrania:

1. Wzór wniosku.

2. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

TytułTypRozmiarDodany przez
Wnioskipdf1.98 MBMaciej Kostusik
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 26 lipiec 2023 08:08 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony. środa, 26 lipiec 2023 08:11 Maciej Kostusik