KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII we WSCHOWIE w sprawie postępowania oraz środków zapobiegawczych w zagrożeniu WŚCIEKLIZNĄ

Przypomina się, że Wścieklizna jest jedną z najgroźniejszych i śmiertelnych chorób odzwierzęcych, na którą wrażliwe są wszystkie gatunki zwierząt oraz człowiek. Nadal stwierdza się pojedyncze przypadki śmierci w wyniku zakażeń na wściekliznę. Niepokojące objawy , które mogą nasuwać podejrzenie zachorowań to objawy ze strony centralnego układu nerwowego, takie jak:

 • nadmierna pobudliwość oraz wokalizacja bez wyraźnej przyczyn (szczekanie, miałczenie itp.),
 • zjadanie przedmiotów niejadalnych,
 • atakowanie przeszkód pojawiających się na drodze, napady szału,
 • wzmożony ślinotok, krztuszenie,
 • może wystąpić opadanie żuchwy z wypadaniem języka,
 • niedowłady kończyn prowadzące często do zalegania.

Wścieklizna występuje na całym świecie także( jako pojedyncze przypadki) w tych krajach, które poprzez programy szczepień wyeliminowały tę chorobę . Zakażenie tym wirusem w środowisku naturalnym odbywa się w wyniku kontaktu zwierząt różnych gatunków ze zwierzętami dzikożyjącymi , które mogą stanowić źródło zakażeń wirusa wścieklizny.

Jak wnika z analizy przypadków występowania wścieklizny, z wielu ostatnich lat, głównym transmiterem tej choroby są lisy. W związku z tym PLW we Wschowie przypomina o zachowaniu daleko idącej ostrożności w kontaktach z dzikimi zwierzętami. Nie należy przy tym utożsamiać każdego pojawienia się lisa na terenach zurbanizowanych z zachorowaniem na wściekliznę, ponieważ zwierzęta te zbliżają się do siedzib ludzkich głównie w poszukiwaniu łatwo dostępnego pożywienia. Jednakże takich sytuacjach należy zachować daleko posuniętą rozważność.

W przypadku wejścia zwierzęcia dzikiego na posesję i ich podejrzanego zachowania należy zgłosić ten fakt do jednej z następujących Instytucji:

 • Straży Miejskiej,
 • Koła Łowieckiego ,
 • Urzędu Miast i Gmin,
 • Policji,
 • Straży Pożarnej,
 • lekarza weterynarii prowadzącego usługi wet.,
 • Powiatowego Lekarza Weterynarii.

W powyższej sytuacji nie należy zamykać dzikich zwierząt na terenie posesji oraz blokować im wyjścia. Należy umożliwić zwierzętom swobodne wyjście z terenu posesji. Ponadto należy unikać dotykania dzikich zwierząt wolnożyjących oraz kotów i psów.

W sytuacji zaobserwowania u zwierzęcia objawów nasuwających podejrzenie wścieklizny bądź też znalezienia martwego dzikiego zwierzęcia, (w szczególności lisa), należy ten fakt zgłosić do Urzędu Gminy lub Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wschowie.

Informację o znalezieniu zwłok należy przekazać do:

 • Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Wschowie pod numerem telefonu (65) 511 46 58 lub 508 854 092
 • Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wschowie przypomina mieszkańcom o ustawowym, corocznym obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie zgodnie z zapisem art. 56 ust 1 i ust 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1421)…posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
 • W przypadku kotów, zwłaszcza wychodzących, zalecane jest ich szczepienie po konsultacji z lekarzem weterynarii wolnej praktyki.

W przypadku stwierdzenia braku aktualnego szczepienia, zgodnie art. 85 ust. 1a pkt 1 Upoważnione Organy mogą nałożyć karę grzywny w drodze mandatu karnego.

Każde zdarzenie o pogryzieniu człowieka przez zwierzę powinno być zgłoszone do lekarza medycyny lub najbliższej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wschowie
lek. wet. Jadwiga Sielecka

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 26 kwiecień 2023 09:29 BR
Artykuł został zmieniony. środa, 26 kwiecień 2023 09:29 BR