Szlichtyngowa, dn. 16.01.2023 r.

 

OGŁOSZENIE

W związku z ogłoszonym Rządowym Programem Odbudowy Zabytków Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 2 uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23.11.2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków istnieje możliwość udzielenia przez Wnioskodawcę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady koniecznie, określone w art. 77 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Szczegółowe zasady i warunki wnioskowania o środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dostępne są na stronie internetowej BGK pod adresem: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzdowy-program-odbudowy-zabytkow/#c24971

Podmioty uprawnione do otrzymania dotacji o której mowa wyżej prosimy o złożenie wniosków do Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 stycznia 2023 r. osobiście.

Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń leży po stronie wnioskodawcy.

Zgodnie z regulaminem programu, Gmina Szlichtyngowa może złożyć 10 wniosków. Rozpatrywane będą wnioski spełniające kryteria programu oraz dotyczące zabytków o wysokich walorach historycznych i znaczeniu dla wspólnot lokalnych.

Burmistrz
Miasta i Gminy Szlichtyngowa

/-/ Jolanta Wielgus

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie o naborze wniosków z dnia 16.01.2023pdf171.11 KBBR
Wzór wniosku docx24.21 KBBR
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 16 styczeń 2023 14:22 BR