Od dnia 1 grudnia 2022r. do dnia 1 lutego 2023r. osoby, których głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest pompa ciepła lub ogrzewanie elektryczne mogą składać wniosek  o wypłatę dodatku elektrycznego.

Dodatek elektryczny nie będzie obejmował właścicieli przydomowych mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Dodatek elektryczny nie przysługuje również gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy.

Dopłata do prądu jest jednorazowa i wynosi, w zależności od zużycia energii (w tym samym miejscu zamieszkania):

1000 złotych w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 roku na poziomie maksymalnie 5MWh,

1500 złotych w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 roku przekraczającym 5MWh.

Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5MWh.

Główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego zasilane energią elektryczną musi zostać zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wniosek składa się w formie pisemnej osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej, pocztą tradycyjną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

TytułTypRozmiarDodany przez
Wniosekpdf97.12 KBMaciej Kostusik
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 01 grudzień 2022 12:16 Maciej Kostusik