BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA ogłasza nabór wniosków o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej  na terenie gminy Szlichtyngowa, spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – gradu.


W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Szlichtyngowa – w dniu 16 lipca 2020 r. – niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – gradu, na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa Wojewoda Lubuski powołał, zarządzeniem z dnia 28 lipca 2020 r., komisję do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez grad w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Uprzejmie informujemy, że rolnicy, u których wystąpiły w/w szkody mogą składać wnioski o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – gradu, w terminie do 7 sierpnia 2020 r. Z uwagi na trwający okres zbioru plonów prosimy o jak najszybsze składanie wniosków!

PRZYPOMINAMY !!!
 ustalenie wysokości szkody dokonuje się wyłącznie poprzez lustrację w terenie,
 komisja nie szacuje upraw skoszonych,

Wnioski można składać osobiście w godz. od 8:00 do 9:45 oraz od 12:15 do 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa, za pośrednictwem poczty lub korzystając ze skrzynki podawczej umieszczonej przed siedzibą urzędu.

Do wniosku należy dołączyć:
1) aktualny wydruk wniosku o dopłaty złożony w 2020 roku do ARiMR,
2) oświadczenie dot. wnioskowania w roku bieżącym o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy.
Warunkiem oszacowania przez komisję szkód jest złożenie wniosku o oszacowanie szkód zawierającego podpisaną przez składającego wniosek zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych.


Wnioski o oszacowanie zakresu i wysokości szkód można pobrać osobiście w punkcie obsługi Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa lub ze strony internetowej urzędu. Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem tel. 65 549 23 57 lub osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w godz. od 8:00 do 9:45 oraz od 12:15 do 15:00.

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa
/-/Jolanta Wielgus