Informujemy, że zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015, poz. 1744, z późn. zm.), przejazdy kolejowo – drogowe znajdujące się w ciągu dróg wewnętrznych (nieposiadających statusu drogi publicznej), mogą funkcjonować wyłącznie jako przejazdy użytku prywatnego kat. „F”, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Zakładem Linii Kolejowych a użytkownikiem przejazdu.

W związku z powyższym informujemy, że PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim rozpocznie procedurę likwidacji przejazdów kolejowo – drogowych:

1. w km 264,380 linii kolejowej nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice (dz. nr 261, obręb Nowe Drzewce),

2. w km 264,025 linii kolejowej nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice (dz. nr 261, obręb Nowe Drzewce),

jeżeli w ciągu 30 dni od daty ukazania się powyższej informacji nie zgłosi się osoba lub podmiot zainteresowany zawarciem umowy na użytkowanie przejazdu kolejowo -drogowego w kat. „F”.

Informacje o zakresie użytkowania przejazdu w kat. „F” można uzyskać w Zakładzie Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp., ul. Wolności 30, 63-400 Ostrów Wlkp. bądź pod numerem telefonu: (62) 724 13 45.

TytułTypRozmiarDodany przez
Załącznik mapa poglądowajpg177.78 KBMaciej Kostusik
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 30 marzec 2020 10:39 Maciej Kostusik