Informujemy, że od dnia 25 marca do dnia 10 kwietnia 2020 r. nadal pozostają zamknięte:

- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej,

- świetlice wiejskie i świetlica miejska w Szlichtyngowej,

- świetlice terapeutyczne,

- boisko „Orlik 2012”,

- Klub Senior+ w Szlichtyngowej.

Polecenie Wojewody Lubuskiego dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - Czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa lubuskiego w terminie od dnia 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Polecenie Wojewody Lubuskiego dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - Zlecenie podległym strażom gminnym działań informacyjnych w czasie obowiązywania stanu epidemii.

Polecenie Wojewody Lubuskiego dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - Zamknięcie żłobków i klubów dziecięcych od dnia 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.