O G Ł O S Z E N I E

z dnia 7 czerwca 2023 r.

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, ze zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 2213)

 BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

OGŁASZA IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej

 

Położenie nieruchomości

Nr KW/

Obciążenia

Ozn. nieruchom.

Opis nieruchomości

Przeznaczenie/ rodzaj użytku

Cena

wywoławcza

Obręb Górczyna,

 

jednostka ewid.

Szlichtyngowa

ZG1W/00017426/6

dz. nr ewid. 519/5

 pow. 0,0522 ha

Nieruchomość gruntowa  zabudowana położona wśród zabudowań mieszkalnych wielorodzinnych i zagrodowych, z którymi graniczy. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość położona przy drodze krajowej nr 12. Bezpośredni dojazd do nieruchomości odbywa się drogą utwardzoną o kategorii gminnej – dz. nr 519/1. Teren działki nieogrodzony. Kształt działki jest nieregularny, przeciętny, zbliżony do wieloboku, teren płaski. Otoczenie nieruchomości uporządkowane. Nieruchomość posiada uzbrojenie w energię elektryczną, wodę, kanalizację sanitarną. Działka częściowo zagospodarowana –  zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym, niemieszkalnym stanowiącym dawną świetlicę wiejską oraz budynkiem gospodarczym. Budynek w zwartej zabudowie, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 128,00 m2, powierzchni użytkowej 170,17 m2. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, fundamenty ceglane, niestabilne z dużymi ubytkami, ściany z ceramicznej cegły na zaprawie cementowo-wapiennej, znaczne ubytki spoiwa, zawilgocenie, elewacja – od frontu budynek ocieplony styropianem, w części parteru otynkowany, pomalowany, w pozostałej części budynek bez pokrycia elewacji – widoczna konstrukcja budynku. Konstrukcja dachu drewniana – krokwiowo płatwiowa, dach kryty papą na lepiku, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Konstrukcja dachu i pokrycie w bardzo złym stanie technicznym, dach w całości przeznaczony do remontu i wymiany pokrycia oraz elementów konstrukcyjnych. Tynki wewnętrzne – szpachlowane i malowane, oraz tynki mineralne pokryte powłokami malarskimi. Liczne zawilgocenia ścian i zalania na skutek nieszczelności pokrycia dachowego. Na piętrze tynki cementowo wapienne, nierówne widoczne pęknięcia, zalania, częściowo brak tynków na ścianach. Stropy drewniane belkowe, wypełnione polepą w złym stanie technicznym. Na parterze posadzki betonowe pokryte płytkami ceramicznymi w zadowalającym stanie, w pomieszczeniach piętra podłogi drewniane, zapadające się, w jednym z pomieszczeń całkowity brak posadzki. Schody drewniane w złym stanie technicznym. Stolarka okienna na parterze pcv z kratami stalowymi, w pozostałej części budynku drewniana skrzynkowa lub pojedyncza. Stolarka drzwiowa na piętrze starego typu, drzwi wejściowe płytowe, pełne. Brak instalacji centralnego ogrzewania. Instalacje wewnętrzne – elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna – wszystkie kwalifikują się do wymiany. Budynek w zwartej zabudowie, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 76,00 m2, powierzchni użytkowej 70,59 m2. Budynek wybudowany w tradycyjnej technologii, fundamenty ceglane z dużymi ubytkami, ściany zewnętrzne i nośne z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej z ubytkami spoiwa, zawilgocone, elewacja – tynk cementowo-wapienny zatarty na mokro, w pozostałej części budynku widoczna konstrukcja. Dach – konstrukcja drewniana krokwiowo płatwiowa, pokrycie – papa na lepiku, brak rynien i rur spustowych. Konstrukcja dachu i pokrycie przeznaczone w całości do wymiany. Ściany wewnętrzne częściowo otynkowane. Brak posadzek w niektórych pomieszczeniach. Stolarska okienna – brak – pozostały tylko ościeżnice. Stolarka drzwiowa – do jednego pomieszczenia drzwi drewniane typu gospodarczego  w bardzo złym stanie technicznym, do pozostałych pomieszczeń brak drzwi. Brak instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Budynek w złym stanie technicznym, przeznaczony do remontu. W pozostałej części działka porośnięta jest trawą, chwastami, drzewami samosiejkami. Na działce posadowiony jest garaż – nie związany trwale z gruntem.

Budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.

 

 

 

 

 

Zgodnie z Uchwałą XII/116/99 Rady Gminy i Miasta Szlichtyngowa z dnia 30.12.1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Szlichtyngowa, w części dotyczącej miasta Szlichtyngowa i wsi Górczyna -teren oznaczony symbolem

PP/m,u-teren działalności produkcyjnej, przetwórstwa i rzemiosła. Funkcja uzupełniająca mieszkalnictwo, usługi

 

B 0,0522 ha

30 000,00 zł (zbycie nieruchomości zwolnione z VAT)

 

Podlega zapłacie jednorazowo przed dniem podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszeniedocx464.28 KBMaciej Kostusik
Oświadczenie małżonkadocx14.39 KBMaciej Kostusik
Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomościdocx16.86 KBMaciej Kostusik
Informacja o wyniku przetargupdf175.62 KBBR
Informacja o wynikach przetargu - Górczynapdf176.64 KBBR
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 09 czerwiec 2023 08:35 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony. piątek, 09 czerwiec 2023 08:36 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 09 czerwiec 2023 08:37 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 07 lipiec 2023 08:32 BR
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 17 lipiec 2023 15:10 BR