Szlichtyngowa, dnia 6 czerwca 2023 r.

WYKAZ

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023  poz. 344, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej:

 

Lp.

 

Położenie
nieruchomości

Numer ew. działki

Powierzchnia działki (ha)

Numer księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Sposób zagospodaro- wania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Czynsz
 z tytułu dzierżawy

(zł/rok)

Termin wnoszenia opłat

- do 15 listopada za  kolejne lata

- do 15 listopada za 2023 rok

1.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Dryżyna

11

1,4600

ZG1W/00001840/9

nieruchomość   niezabudowana – we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r.

R IIIa – 0,3300 ha

R IIIb – 0,9900 ha

R IVa – 0,1400 ha

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

994,00

2.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Wyszanów

część 154/2

0,1300

ZG1W/00015777/7

nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r.

 Ps IV – 0,0400 ha

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

20,00

3.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Wyszanów

117/2

0,3493

ZG1W/00020487/5

nieruchomość niezabudowana – we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r.

R IVa – 0,1542 ha

Ł IV – 0,0823 ha

N – 0,1128 ha

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

152,09

4.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Stare Drzewce

499

0,7900

ZG1W/00015840/0

nieruchomość niezabudowana – we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r.

R VI – 0,7900 ha

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

237,00

 

5.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Stare Drzewce

 

219/5

 

 

0,1300

 

ZG1W/00005491/5

nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r.

R V – 0,1300 ha

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

65,00

 

6.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Stare Drzewce

219/6

0,1300

ZG1W/00005491/5

nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r.

RV – 0,1300 ha

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

65,00

7.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Stare Drzewce

180/4

0,2500

 

ZG1W/00001363/1

 

nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r.

Ł IV – 0,2500 ha

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

125,00

8.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Stare Drzewce

 

180/11

 

0,1127

ZG1W/00001365/5

nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r.

R IVb –  0,0540 ha

Ł IV – 0,0200 ha

Ps Iv – 0,0387 ha

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

56,35

9.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Nowe Drzewce

185/1

0,5000

ZG1W/00004089/7

nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r.

RVI – pow.  0,5000ha

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

150,00

10.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Nowe Drzewce

 

183/3

 

 

0,7100

 

ZG1W/00003966/2

nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r.

RVI – pow.0,7100ha,

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

213,00

11.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Nowe Drzewce

22/5

0,0500

ZG1W/00003963/1

nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r.

RIVb – pow.0,0200ha,

RV- pow. 0,0300 ha.

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

19,00

12.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Nowe Drzewce

22/7

0,1600

ZG1W/00003963/1

nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r.

R IVb –pow. 0,0500ha

R V – pow. 0,1100 ha

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

58,00

13.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Nowe Drzewce

189/2

0,5200

ZG1W/00017588/9

nieruchomość niezabudowana gruntowo– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r.

R VI – pow.0,5200 ha

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

156,00

14.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Nowe Drzewce

18/5

0,2781

ZG1W/00004089/7

nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r.

R IVb-pow.0,114 ha

RV-pow. 0,2667 ha

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

85,71

15.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Nowe Drzewce

 

209

 

 

1,0200

 

ZG1W/00000473/8

nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r.

R V – pow. 0,8000ha,

Ł IV – pow. 0,2200ha

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

350,00

16.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb

Górczyna

185/2

0,4521

ZG1W/00007867/6

nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r.

Ł IV – pow. 0,4521ha

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

 

226,05

17.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb

Górczyna

120/1

2,0100

ZG1W/00007867/6

nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r.

W V – pow. 0,0200ha

R V – pow. 1,9400 ha,

R VI – pow. 0,0500ha.

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

603,00

18.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb

Górczyna

114/3

0,0464

ZG1W/00007867/6

nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r.

B – pow. 0,0464 ha

cele rolnicze

działka użytkowana rolnicza

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

13,92

19.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb

Górczyna

109/1

0,0800

ZG1W/00016847/6

nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r.

Ps V – pow. 0,0800 ha

cele rolnicze

działka użytkowana rolnicza

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

24,00

20.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb

Górczyna

215/4

0,8400

ZG1W/00016847/6

nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r.

R IVa–pow. 0,4600ha,

Ps IV – pow. 0,3800ha

cele rolnicze

działka użytkowana rolnicza

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

420,00

21.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb

Górczyna

64/3

0,9000

ZG1W/00007867/6

nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r.

R V–pow. 0,1600ha,

Ps IV – pow. 0,7400ha

cele rolnicze

działka użytkowana rolnicza

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

418,00

22.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb

Górczyna

178/1

0,0400

ZG1W/00016847/6

nieruchomość niezabudowana

R IVb-pow. 0,0400 ha

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

20,00

23.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb

Górczyna

178/4

0,2337

ZG1W/00007867/6

nieruchomość niezabudowana

R IVb-pow. 0,1255 ha

Ps IV- pow. 0,1082 ha

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

116,85

24.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Kowalewo

217

1,3700

ZG1W/00000517/9

nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 15.06.2023 r.

R IIIb–pow. 1,3700ha

cele rolnicze

działka użytkowana rolnicza

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

959,00

25.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Kowalewo

99

0,0800

ZG1W/00000517/9

nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r.

R IVa–pow. 0,0300ha

Ps IV – pow. 0,0500 ha

cele rolnicze

działka użytkowana rolnicza

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

40,00

26.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Kowalewo

98/2

0,2700

ZG1W/00008121/2

nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r.

Ps III – pow. 0,2700 ha

cele rolnicze

działka użytkowana rolnicza

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

189,00

27.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Kowalewo

145/2

1,4700

ZG1W/00024028/8

nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r.

R IIIa–pow. 0,2500ha

R IIIb-pow. 1,2200 ha

cele rolnicze

działka użytkowana rolnicza

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

1 029,00

28.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Kowalewo

101/2

0,1153

ZG1W/00006092/5

nieruchomość niezabudowana

R IVa–pow. 0,1153ha

cele rolnicze

działka użytkowana rolnicza

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

57,65

29.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Kowalewo

133/2

0,3000

ZG1W/00001573/6

nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r.

R IIIa–pow. 0,3000ha

cele rolnicze

działka użytkowana rolnicza

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

210,00

30.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Kowalewo

133/3

0,0700

ZG1W/00008121/2

nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r.

R IIIa–pow. 0,0700ha

cele rolnicze

działka użytkowana rolnicza

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

49,00

31.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Jędrzychowice

53/4

1,0700

ZG1W/00002123/4

nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r.

R V – pow. 0,6600ha

R VI – pow. 0,4100 ha

cele rolnicze

działka użytkowana rolnicza

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

321,00

32.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Jędrzychowice

część 286/4

0,3627

ZG1W/00002123/4

nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r.

Br Ps III –pow.0,1700ha

cele rolnicze

działka użytkowana rolnicza

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

119,00

33.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Jędrzychowice

53/5

1,0700

ZG1W/00002123/4

nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r.

R IVb – pow. 0,2400ha

R V – pow. 0,4200 ha

R VI- pow. 0,4100 ha

cele rolnicze

działka użytkowana rolnicza

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

369,00

34.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Zamysłów

303/3

0,2600

ZG1W/00000842/6

nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r.

R IVb – pow. 0,0400ha

Ł IV – pow. 0,2200 ha

cele rolnicze

działka użytkowana rolnicza

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

130,00

35.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Zamysłów

189

0,5300

ZG1W/00008090/5

nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r.

R IVa – pow. 0,5300ha

cele rolnicze

działka użytkowana rolnicza

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

265,00

36.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Zamysłów

393

0,5000

ZG1W/00001470/4

nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r.

R IIIb – pow. 0,2100ha

R IVa – pow. 0,1600 ha

R IVb- pow. 0,1300 ha

cele rolnicze

działka użytkowana rolnicza

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

292,00

37.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Zamysłów

310/4

0,1306

ZG1W/00023841/6

nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r.

R IVb – pow. 0,1306ha

cele rolnicze

działka użytkowana rolnicza

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

65,30

38.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Gola

90/2

0,4955

ZG1W/00005916/1

nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r.

R IVb – pow. 0,4955ha

cele rolnicze

działka użytkowana rolnicza

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

247,75

39.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Gola

110/1

0,3300

ZG1W/00005916/1

nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r.

R IVa – pow. 0,1700ha

R IVb – pow. 0,1600 ha

cele rolnicze

działka użytkowana rolnicza

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

165,00

40.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Gola

208/1

0,1500

ZG1W/00005916/1

nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r.

R IVa – pow. 0,1500ha

cele rolnicze

działka użytkowana rolnicza

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

75,00

41.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Gola

107/2

0,3000

ZG1W/00005916/1

nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r.

R IVa – pow. 0,3000ha

cele rolnicze

działka użytkowana rolnicza

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

150,00

42.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Gola

107/3

0,1300

ZG1W/00005916/1

nieruchomość niezabudowana– we władaniu dzierżawcy do 31.08.2023 r.

R IVa – pow. 0,3000ha

cele rolnicze

działka użytkowana rolnicza

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

65,00

Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach 6.06.2023 r. do 27.06.2023 r.

 

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 07 czerwiec 2023 08:32 BR