Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344, ze zm.)

Lp.

Nr geod.

Pow.

KW

Położenie

Opis

Przeznaczenie

 i sposób zagospodarowania

Cena

Termin
do złożenia wniosku zgodnie
 z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ugn

1.

217

0,3500 ha

ZG1W/
00005916/1

GOLA

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych i terenów użytkowanych rolniczo. Działka nie jest ogrodzona, użytkowana rolniczo. Kształt działki regularny – prostokątny, teren płaski bez przeszkód terenowych. Działka z dostępem do drogi publicznej. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową o kategorii drogi gminnej -  ozn. nr ewid. dz. 240, która posiada dostęp do drogi publicznej o kategorii drogi powiatowej utwardzonej asfaltobetonem, ozn. nr ewid. dz. 197 – nr 1010F. Rejon lokalizacji nieruchomości posiada częściowe wyposażenie w sieci technicznego uzbrojenia.

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Szlichtyngowa” zatwierdzonego Uchwałą nr VIII/76/99 z dnia 1999-07-15 – teren oznaczony symbolem

RP - tereny użytków rolnych

Strefa „B” ochrony konserwatorskiej

Brak mpzp

W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jako RIVa - 0,3500 ha

Sposób zagospodarowania – zgodnie z przeznaczeniem

22 600,00 zł
(zbycie nieruchomości zwolnione z VAT)

Podlega zapłacie jednorazowo przed dniem podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości

do

12.07.2023 r.

 Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 31.05.2023r. do 22.06.2022 r.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 31 maj 2023 15:01 BR