Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż środka trwałego – pieca kominkowego GODIN CANTOU 680102.

Przedmiotem przetargu jest piec kominkowy Godin Cantou - 680102– stylowy piec wyposażony w żeliwny wkład. Obudowa pieca stalowa. Komora spalania, ruszt, deflektor i płotek zabezpieczający wykonane z żeliwa. Drzwi żeliwne z szybą żaroodporną. Piec wyposażony w system dopalania spalin. Wkład pieca wyposażony jest w dystrybutor gorącego powietrza z 2 wyjściami. System dystrybucji powietrza zwiększają wentylatory. W dolnej części obudowa praktyczna wnęka na drewno. Odprowadzenie spalin może być wykonane z tyłu lub od góry, rurą spalinową o średnicy 180 mm.

Cena wywoławcza wynosi 4 540,00 zł netto, do ceny należy doliczyć 23 % Vat, tj. 1 044,20 zł. Wartość brutto wynosi 5 584,20 zł. Wartość zakupu pieca w 2013 r. wynosiła 11 490,00 zł. 

Dane pieca kominkowego:

 • rok produkcji: 2013 r.
 • szerokość: 110 cm,
 • wysokość: 240 cm,
 • głębokość: 55 cm,
 • moc 13kW,
 • przybliżona przestrzeń ogrzewania: 300-590 m2,
 • waga: 300 kg,
 • załadunek: z przodu,
 • wylot spalin: od góry.

  Wyposażenie pieca kominkowego:

 • wkład żeliwny,
 • obudowa stalowa,
 • podstawa z wnęką na drewno,
 • osłona na rurę,
 • dystrybutor gorącego powietrza z 2 wyjściami,
 • wentylatory, szyber,
 • system dopalania spalin,
 • ruszt żeliwny,
 • szuflada na popiół,
 • deflektor,
 • długość polan: do 70 cm
 • drzwi otwierane na lewą stronę,
 • szyba żaroodporna, płaska.

Oferty z proponowaną ceną brutto należy złożyć w zamkniętej kopercie z danymi adresowymi składającego ofertę z dopiskiem:  „Oferta na zakup pieca kominkowego – Godin Cantou 680102” w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa do dnia 28.02.2023 r. do godziny 15:30, bądź przesłać pocztą, na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Oferta powinna zawierać:

 1. Nazwisko i imię/nazwę oferenta;
 2. adres zamieszkania oferenta lub siedzibę firmy;
 3. PESEL/NIP, REGON;
 4. Oferowaną cenę brutto za przedmiot przetargu (nie niższą niż cena wywoławcza);
 5. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż i regulaminie przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż środka trwałego.
 6. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z aktualnym stanem faktycznym pieca kominkowego.
 7. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z projektem umowy kupna-sprzedaży.
 8. Oferta powinna być zaopatrzona w datę oraz czytelny podpis oferenta.
 9. Podpisaną Klauzulę RODO wraz z oświadczeniem w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa  (pokój nr 13) w dniu 1 marca 2023 r. o godzinie 8:00. Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

 

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 13 luty 2023 15:19 BR
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 02 marzec 2023 14:05 BR