Szlichtyngowa, dnia 27 stycznia 2023 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy zgodne z art. 35 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 2 pkt. 1) w związku z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.)

Lp.

Nr geod. działki

Pow. /ha/

KW

Położenie działki

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

 i sposób zagospodarowania

Cena

Termin
do złożenia wniosku zgodnie
 z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ugn

1.

10

0,0406 ha

ZG1W/
00007908/6

Szlichtyngowa

Na nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. dz. 10 w obrębie Szlichtyngowa znajduje się budynek wielomieszkaniowy. Budynek 3-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, w zwartej zabudowie, budynek narożny. Do budynku są dwa wejścia od strony ul. Rynek i od podwórza. W otoczeniu znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne i zabudowa usługowa, administracyjna, tereny rekreacyjne, zakłady usługowe.

 Lokal nr 1 w budynku nr 20 posiada powierzchnię użytkową 60,64 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym – pokój na poddaszu o pow.10,6 m2 . Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze o pow. 3,65 m2 .  Położenie lokalu na parterze. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni i łazienki. Wartość udziału w gruncie i nieruchomości wspólnej wynosi 749/1739.

 

Zgodnie z uchwałą nr XII/116/99 Rady Gminy i Miasta Szlichtyngowa z dnia 30.12.1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Szlichtyngowa, w części dotyczącej miasta Szlichtyngowa i wsi Górczyna  – teren oznaczony symbolem

M,U – teren istniejącej zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej i usług

Nieruchomość leży na obszarze strefy „A” ścisłej strefy konserwatorskiej.

Sposób zagospodarowania – zgodny z przeznaczeniem

 

99 900,00 zł

Termin zapłaty przed zawarciem aktu notarialnego.

do

10.03.2023 r.

Burmistrz
Miasta i Gminy

/-/ Jolanta Wielgus

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 27 styczeń 2023 13:56 BR