Szlichtyngowa, 22.04.2022r.

WYKAZ

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.2021,poz.1899 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia:

Lp.

Położenie

nieruchomości

Numer

działki

Powierzchnia

działki w ha

Numer księgi

Wieczystej

ZG1W

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

Sposób

zagospodarowania

Termin

zagospodarowania

Czynsz

z tytułu

dzierżawy

w zł

Termin

wnoszenia

opłat

1.

Stare Drzewce

496

0,4500

00015840/0

nieruchomość niezabudowana

Ws-0,4500

zbiornik wodny-staw

Ws

Ws/4-tereny wód

zgodnie z umową

dzierżawy na okres

do 3 lat

468,00

do 15 maja

każdego roku

2.

Wyszanów

147/1

0,2600

00020487/5

nieruchomość niezabudowana

N-0,2600

zbiornik wodny-staw

N

tereny wód

zgodnie z umową

dzierżawy na okres

do 3 lat

810,00

do 15 maja

każdego roku

3.

Szlichtyngowa

ul.Dworcowa

348/9

0,8146

00020338/6

nieruchomość niezabudowana

Tk-0,8146

TK

zgodnie z przeznaczeniem

nieruchomości-umożliwienie

dostępu do drogi publicznej

zgodnie z umową

dzierżawy na okres

do 3 lat

3.095,48

do 15 maja

każdego roku

4.

Szlichtyngowa

ul.Głogowska

404

1,2785

00020338/6

nieruchomość niezabudowana

Tk-1,2785

TK

część nieruchomości pod umieszczenie tablicy reklamowej

zgodnie z umową

dzierżawy na okres

do 3 lat

769,50

do 31 marca

każdego roku

5.

Szlichtyngowa

ul.Głogowska

344

0,1716

00015880/2

nieruchomość niezabudowana

R-IVB

M,U

część nieruchomości pod umieszczenie

tablicy reklamowej

zgodnie z umową

dzierżawy na okres

do 3 lat

750,00

do 31 marca

każdego roku

6.

Szlichtyngowa

ul.Rynek

180

0,4859

00015880/2

nieruchomość niezabudowana

Bz-0,4859

M,U

część nieruchomości pod umieszczenie

tablicy reklamowej

zgodnie z umową

dzierżawy na okres

do 3 lat

22,50

do 31 marca

każdego roku

7.

Górczyna

200/5

0,0541

00021425/0

nieruchomość niezabudowana

N-0,0541

nieużytek

część nieruchomości z  przeznaczeniem pod umieszczenie tablicy reklamowej

 

zgodnie z umową

dzierżawy na okres

do 3 lat

450,00

do 31 marca

każdego roku

 Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 22 kwietnia 2022 roku do 12 maja 2022 r.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 22 kwiecień 2022 15:12 BR