Szlichtyngowa, dnia 28 marca 2022r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH-SPRZEDAŻ PRZETARGOWA

Lp.

Numer

geodez.

Pow.

w ha

Księga

wieczysta

Położenie

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie i sposób

zagospodarowania

Cena zbycia

w złotych, termin

i sposób zapłaty

 

Termin do złożenia

wniosku zgodnie z art.34.ust.1.pkt.1

I pkt.2 ugn.

1.

217

0,3500

ZG1W/

00005916/1

Gola

Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, położona  bezpośrednim sąsiedztwie  zabudowań mieszkalnych i terenów użytkowanych rolniczo. Działka nie jest ogrodzona. Kształt działki regularny-prostokątny, teren płaski bez przeszkód terenowych. Działka  z dostępem do drogi publicznej ozn.nr działki 240, która posiada dostęp do drogi publicznej kategorii drogi powiatowej utwardzonej asfaltobetonem, ozn.nr działki 197- nr 1010F.Rejon lokalizacji nieruchomości posiada częściowe wyposażenie w sieci technicznego uzbrojenia.

 

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Szlichtyngowa”-zatwierdzonego uchwałą Nr VIII/76/99 z 15.07.1999r.-obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej

RIV 0,3500 ha

 

17.815,00  brutto
(zbycie nieruchomości zwolnione  z VAT)

Podlega zapłacie jednorazowo przed dniem podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości

 

10.05.2022 r.

2.

206/4

0,2300

ZG1W/00001199/0

Stare

Drzewce

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Starych Drzewcach.

Działka położona w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych i terenów przeznaczonych pod zabudowę. Dojazd do nieruchomości odbywa się bezpośrednio drogą asfaltową   o kategorii drogi powiatowej nr dz.445-nr 1011F. Kształt działki regularny, zbliżony do wydłużonego prostokąta, teren płaski.Rejon lokalizacji nieruchomości posiada częściowe uzbrojenie.

 

 

MU – teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług-zgodnie z m.p.z.p.  Stare Drzewce,Nowe Drzewce i Małe Drzewce –uchwała XXII/180/21 z 03.02.2021r.

Br-IVb 0,0600 ha

 

42 734,00

+23% VAT

Podlega zapłacie jednorazowo przed dniem podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości

 

10.05.2022r.

 

 

 

3.

 

 

 

146

 

 

 

0,0600

 

 

 

ZG1W/00000516/2

 

 

 

Dryżyna 12

 

 

 

Nieruchomość zabudowana (budynkiem po byłej świetlicy wiejskiej),dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczony,  w półzwartej zabudowie. Kształt działki regularny-wielobok. Nieruchomość  częściowo ogrodzona, media: prąd, wodę  i kanalizację. Powierzchnia użytkowa:296,83 m2, powierzchnia strychu: 155,25 m2. Budynek w przeciętnym stanie technicznym, obiekt  przeznaczony w całości do remontu.

Dla nieruchomości ustanowiona jest na czas nieokreślony  i nieodpłatnie służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu  i dostępie do pomieszczeń zlokalizowanych w tym budynku poprze drzwi zewnętrzne oraz klatkę schodową budynku zlokalizowanego na działce sąsiedniej.

Wg zapisów w ewidencji gruntów i budynków –nieruchomość  o przeznaczeniu: oświata, nauka i kultura oraz sport.

 

 

 

 

 

M,U-teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej ,zagrodowej, jednorodzinnej i usług

IVb -0,0600 ha

 

 

 

 

 

145.400,00

(zbycie nieruchomości zwolnione z VAT)

Podlega zapłacie jednorazowo przed dniem podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości

 

 

 

 

10.05.2022r.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 28.03.2022 r. do 19.04.2022 r. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom fizycznym  i prawnym, którym przysługuje roszczenie o nabycie z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, lub: jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym praw tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą, jeśli złoży wniosek przed 10.05.2022 r.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 30 marzec 2022 11:22 BR
Artykuł został zmieniony. środa, 30 marzec 2022 11:23 BR
Artykuł został zmieniony. środa, 30 marzec 2022 11:24 BR