Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1990, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

 

 

Lp.

Położenie
nieruchomości

Numer działki

Powierzchnia działki (ha)

Numer księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Sposób zagospodaro- wania

 

Termin zagospodaro- wania nieruchomości

 

Czynsz
 z tytułu dzierżawy

(zł/rok netto)

1.

jedn. ewid. Szlichtyngowa,

obręb Stare Drzewce

 

200/2

0,7984

ZG1W/

00003557/2

nieruchomość niezabudowana

 

R V – 0,4024 ha

Ps V – 0,3960 ha

cele rolnicze

nieruchomość

użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

239,52 zł

 

Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 20.10.2021 r. do 10.11.2021 r.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 20 październik 2021 09:36 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony. środa, 20 październik 2021 12:28 Maciej Kostusik