Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.)

Lp.

Nr geod.

Pow.

KW

Położenie

Opis

Przeznaczenie

 i sposób zagospodarowania

Cena

Termin
do złożenia wniosku zgodnie
 z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ugn

1.

519/5

0,0522 ha

ZG1W/
000017426/6

GÓRCZYNA

Nieruchomość gruntowa  zabudowana położona wśród zabudowań mieszkalnych wielorodzinnych i zagrodowych,
 z którymi graniczy. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość położona przy drodze krajowej
nr 12. Bezpośredni dojazd do nieruchomości odbywa się drogą utwardzoną o kategorii gminnej – dz. nr 519/1. Teren działki nieogrodzony. Kształt działki jest nieregularny, przeciętny, zbliżony do wieloboku, teren płaski. Otoczenie nieruchomości uporządkowane. Nieruchomość posiada uzbrojenie w energię elektryczną, wodę, kanalizację sanitarną.

 

Działka częściowo zagospodarowana –  zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym, niemieszkalnym stanowiącym dawną świetlicę wiejską oraz budynkiem gospodarczym.

Budynek w zwartej zabudowie, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 128,00 m2, powierzchni użytkowej 170,17 m2. Budynek wybudowany
w technologii tradycyjnej, fundamenty ceglane, niestabilne
 z dużymi ubytkami, ściany z ceramicznej cegły na zaprawie cementowo-wapiennej, znaczne ubytki spoiwa, zawilgocenie, elewacja – od frontu budynek ocieplony styropianem, w części parteru otynkowany, pomalowany, w pozostałej części budynek bez pokrycia elewacji – widoczna konstrukcja budynku. Konstrukcja dachu drewniana – krokwiowo płatwiowa, dach kryty papą na lepiku, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Konstrukcja dachu i pokrycie w bardzo złym stanie technicznym, dach w całości przeznaczony do remontu
i wymiany pokrycia oraz elementów konstrukcyjnych. Tynki wewnętrzne – szpachlowane i malowane, oraz tynki mineralne pokryte powłokami malarskimi. Liczne zawilgocenia ścian
 i zalania na skutek nieszczelności pokrycia dachowego. Na piętrze tynki cementowo wapienne, nierówne widoczne pęknięcia, zalania, częściowo brak tynków na ścianach. Stropy drewniane belkowe, wypełnione polepą w złym stanie technicznym. Na parterze posadzki betonowe pokryte płytkami ceramicznymi w zadowalającym stanie, w pomieszczeniach piętra podłogi drewniane, zapadające się,
w jednym z pomieszczeń całkowity brak posadzki. Schody drewniane w złym stanie technicznym. Stolarka okienna na parterze pcv z kratami stalowymi, w pozostałej części budynku drewniana skrzynkowa lub pojedyncza. Stolarka drzwiowa na piętrze starego typu, drzwi wejściowe płytowe, pełne. Brak instalacji centralnego ogrzewania. Instalacje wewnętrzne – elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna – wszystkie kwalifikują się do wymiany.

Budynek w zwartej zabudowie, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 76,00 m2, powierzchni użytkowej 70,59 m2. Budynek wybudowany
 w tradycyjnej technologii, fundamenty ceglane z dużymi ubytkami, ściany zewnętrzne i nośne z cegły ceramicznej
na zaprawie cementowo-wapiennej z ubytkami spoiwa, zawilgocone, elewacja – tynk cementowo-wapienny zatarty
na mokro, w pozostałej części budynku widoczna konstrukcja. Dach – konstrukcja drewniana krokwiowo płatwiowa, pokrycie – papa na lepiku, brak rynien i rur spustowych. Konstrukcja dachu i pokrycie przeznaczone w całości do wymiany. Ściany wewnętrzne częściowo otynkowane. Brak posadzek
w niektórych pomieszczeniach. Stolarska okienna – brak – pozostały tylko ościeżnice. Stolarka drzwiowa – do jednego pomieszczenia drzwi drewniane typu gospodarczego  w bardzo złym stanie technicznym, do pozostałych pomieszczeń brak drzwi. Brak instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Budynek w złym stanie technicznym, przeznaczony do remontu.

 

W pozostałej części działka porośnięta jest trawą, chwastami, drzewami samosiejkami. Na działce posadowiony jest garaż – nie związany trwale z gruntem.

PP/m,u

- teren działalność produkcyjnej, przetwórstwa

 i rzemiosła.

 

Funkcja uzupełniająca mieszkalnictwo, usługi

 

B 0,0522 ha

 

47 622,00 zł

 

zwolniony z VAT

do 24.11.2021

 

2.

183/1

0,0600 ha

ZG1W/

00003966/2

NOWE DRZEWCE

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem niemieszkalnym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym - obecnie nieużytkowany, dawniej stanowił siedzibę OSP.

Działka położona w pośredniej części wsi, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. W otoczeniu znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne, zagrodowe, pola uprawne i lasy. Konstrukcja dachu drewniana, jednospadowa, pokryta papą termozgrzewalną na lepiku, połać dachu nie ocieplona. Podłogi – posadzki betonowe. Stolarka drzwiowa i okienna drewniana. Mury zewnętrzne otynkowane. Powierzchnia użytkowa budynku ustalona na podstawie obmiarów z natury 52,22 m2. Powierzchnia zabudowy 64,00 m2.

Teren wokół budynku, uporządkowany, ogrodzony. Ogrodzenie wykonane częściowo z siatki na słupkach betonowych osadzonych w gruncie, częściowo z płyt betonowych, brama wjazdowa dwuskrzydłowa, stalowa. Wejście do budynku utwardzone betonem. Nieruchomość jest wyposażona w przyłącza technicznego uzbrojenia: energia elektryczna, woda miejska, kanalizacja sanitarna.

MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z dopuszczeniem usług.

 

Br-RVI 0,0600 ha

30 034,00 zł

 

zwolniony z VAT

do 24.11.2021

 

Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 13.10.2021 do 03.11.2021 r.